Játssz és nyerj!

2016. július 26. 10:12 - Astronet
5 szerencsés olvasónk most megnyerheti Dr. Csernus Imre legújabb könyvét!

A FÉRFI című könyvében Dr. Csernus Imre a felnőtt olvasókat igyekezett ráébreszteni, hogyan változtathatnak az életükön, ha nem jó irányba haladnak. A kötet ifjúsági, srácoknak szóló kiadása, „A Férfi srácoknak” című kötete a fiatal korosztálynak szolgál útmutatóul.

 


5 szerencsés olvasónk most megnyerheti a népszerű pszichiáter legújabb könyvét! Az astronet.hu Facebook-oldalán, a felhívás alá, kommentben várjuk a választ a következő kérdésre: hol született Dr. Csernus Imre? Segítséget a válaszhoz itt találsz!
Sorsolás augusztus 2-án!

1. Az akció szervezője

A Csernus könyv nyereményjáték (a továbbiakban: Akció) szervezője a Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Futó u. 35–37., a továbbiakban: Szervező). A játék nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.

2. Az Akcióban való részvétel feltételei
 
Az Akcióban való részvétel feltétele az Astronet.hu Facebook oldalán feltett kérdésre való helyes válasz elküldése kommentben.

3. Az Akcióban részt vevő személyek
Az Akcióban részt vehet minden természetes személy, kivéve a Szervező, illetve az Akció szervezésében közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ (b) bekezdése).

4. Az Akció időtartama
 
Az Akció 2016. július 26. napján kezdődik, és 2016. augusztus 02. 10.00-ig tart. 

A Csernus könyv nyereményjáték:
A sorsoláson való részvétel feltétele a játék időtartama alatt, az Astronet.hu Facebook oldalán feltett kérdésre adott helyes válasz megadása a komment mezőben.

6. Nyeremények

5 db Dr. Csernus Imre: A Férfi srácoknak című könyve.


7. Sorsolás időpontja
 
2016. augusztus 02. 13 óra

8. Adó

8.1. A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő adók és egyéb esetleges járulékok a Szervezőt terhelik. Az ezeken kívül esetlegesen felmerülő más, kapcsolódó költségek a nyerteseket terhelik.

9. Vegyes rendelkezések
 
9.1. A nyerteseket a Szervező a sorsolást követően Facebook üzenetben illetve az Astronet.hu Facebook oldalán közzétett eredményhirdetés posztban értesíti.

9.2. A Szervező és ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
9.3. A Szervező a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenően nem oszt szét egyéb nyereményeket.

9.4. A résztvevők a jelen Akcióban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy
a) a Szervező díjmentesen felhasználja a résztvevők személyi adatait, és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, telefonszám stb.) a Szervezővel közvetlen vagy közvetett kapcsolatban álló bármely más cég reklámtevékenysége és a jelen Akció lebonyolítása és dokumentálása céljára,
b) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videoanyagokban,
c) a Szervezővel közvetlen vagy közvetett kapcsolatban álló bármely más cég jogosult tárolni a résztvevők adatait későbbi reklám és/vagy akció céljára.
d) Jelen Akcióban való részvételével a játékban részt vevő személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy  megadott személyes adataikat a Mediaworks Hungary Zrt. marketingakciókhoz, promóciókhoz felhasználja.
9.6. A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályzatát.

Adatkezelés
 
A játék teljes körű igénybevételéhez szükséges a látogatók Facebookon megadott adatainak (például nevének) ismerete.
A Mediaworks Hungary Zrt. a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. Amennyiben változtatunk a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályainkon, a változásokról előzetesen értesítjük regisztrált felhasználóinkat.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos irányelvek
A Mediaworks Hungary Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Továbbá minden olyan esetben, amikor adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Mediaworks Hungary Zrt. felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén megjelöljük az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatjuk az adatkezelés céljáról és arról, hogy adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással adat felvételéről.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Mediaworks Hungary Zrt. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
Adatok felvétele, rögzítése és kezelése során alapelveknél rögzített korlátozásokat a Mediaworks Hungary Zrt. minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Mediaworks Hungary Zrt. kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
A Mediaworks Hungary Zrt. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik személyt, akiknek adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.


 


Ajánlott cikkek
Hozzászólások
Szólj hozzá Te is!
Eddig 0 darab hozzászólás érkezett!

Hozzászóláshoz lépj be vagy regisztrálj itt!
Hozzászólhatsz a Facebook azonosítóddal is. Klikkelj a "Facebook bejelentkezés" gombra!

A -gal jelölt mezők kitöltése kötelező!Astronet Piactér